Obveze nakon ishođenja rješenja – što kada gost dođe?

Savjeti za iznajmljivače

Obveze nakon ishođenja rješenja – što kada gost dođe?

Pitate se što kada gost dođe? Koje su Vaše obveze? Nakon što ste dobili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Uredu državne uprave, kao iznajmljivač ste obvezni Rješenje dostaviti u Turističku zajednicu grada kao i sve promjene i prestanak Rješenja.

U nastavku donosimo još nekoliko stvari koje kao iznajmljivač morate odraditi:

PRIJAVA GOSTIJU

Prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Svi privatni iznajmljivači svoje pristupne podatke za aplikaciju eVisitor mogu dobiti od strane nadležne Turističke zajednice.

Pristupne podatke u slučaju fizičke osobe preuzima obveznik, vlasnik objekta, a temeljem punomoći može i opunomoćenik u njegovo ime. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta. U slučaju pravne osobe, pristupne podatke preuzima osoba ovlaštena od strane pravne osobe za preuzimanje pristupnih podataka.

Podatke ovim osobama, obveznicima, izdaje isključivo nadležna turistička zajednica

Iznajmljivači su obvezni u roku od 24 sata po dolasku, prijaviti sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

Za pristup sustavu dovoljno je bilo koje računalo, tablet ili čak i mobitel s pristupom Internetu. Za ulazak u sustav eVisitor bit će vam potrebno korisničko ime, lozinka i TAN lista (sve podatke ćete dobiti od nadležne Turističke zajednice). Na obrascu za prijavu turista potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati objekt u koji želite prijaviti turiste. Potrebno je popuniti sva tražena polja i jednostavnim klikom prijaviti gosta. Turiste je potrebno odjaviti putem ekrana za odjavu turista. U tablici se nalaze svi turisti koji nisu odjavljeni. Potrebno je odabrati turiste koje želite odjaviti, odabrati datum odjave te odgovarajuću akciju. eVisitor omogućava ručnu ili automatsku odjavu turista temeljem predviđenog datuma odlaska.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Sve navedene knjige su važeće dok se ne ispune do kraja. Redni brojevi počinju svake godine od broja 1. Sve potrebne knjige i obrasce možete kupiti u Narodnim novinama ili u papirnicama.

U nastavku Vam dajemo nekoliko korisnih savjeta kako što profesionalnije odraditi posao oko upita i rezervacija:

Knjiga “Popis Gostiju” – upisuju se svi gosti (strani i domaći)

Knjiga “Evidencija prometa” – upisuju se svi izdani računi (vlastiti i agencijski)

Blok računa – izdavanje računa za izvršenu uslugu

 

– potrebno je navesti sve pružene usluge: broj noćenja, cijena apartmana/sobe – jedinična cijena mora biti usklađena s cijenom u cjeniku po noćenju, ukupan iznos i eventualno odobreni popust

– ukoliko iznajmljivači nisu u sustavu PDV-a, na račun stavljaju napomenu “Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st.2 Zakona o PDV-u”

– račun se ispisuje u tri primjerka – jedan gostu, drugi se prilaže evidenciji prometa, treći ostaje u bloku računa.

POPIS GOSTIJU

Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu. Upisivanje podataka u Popis turista, obavlja se na temelju podataka iz prijave i odjave turista. Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU

KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU (kupiti u Narodne novine) – evidencija o izdanim računima, koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa. U evidenciji o prometu se na kraju svakog dana evidentiraju svi izdani računi. Knjiga evidencije o prometu vodi se u KUNAMA! Napomena: Knjiga evidencije o prometu može se koristiti više kalendarskih godina!

IZDAVANJE RAČUNA

Svaki iznajmljivač je dužan izdati i gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. Račun mora sadržavati:

– podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta),

– datum izdavanja računa ,

– broj računa

– ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena,

– vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Odnosno, plaća u paušalnom godišnjem iznosu ako niste u sustavu PDV-a ili po osobi po svakom ostvarenom noćenju. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Cijeli iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka (tri rate):

Dospijeća plaćanja: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine.

UPLATNICA ĆE BITI VIDLJIVA U SUSTAVU eVisitor, U PODIZBORNIKU „Financije“  ILI IH IZNAJMLJIVAČI MOGU PODIĆI U TURISTIČKOM UREDU!!

Uplate izvršiti isključivo u poslovnicam pošte, poslovnih banaka, Fine ili internet bankarstvom.

Boravišna pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun boravišne pristojbe Turističke zajednice grada.

PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 110/15) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici. 

Iznos članarine izračunava se na slijedeći način: Po knjizi evidencije prometa-CRVENA KNJIGA- ustanovi se ukupni promet po računima i množi se sa gore propisanom stopom (napomena: kako je riječ o postotku, na kalkulatoru za rezultat pritisnete tipku postotka ili podijelite sa 100).

Obveznici plaćanja turističke članarine ispunjeni TZ obrazac zajedno sa kopijom uplatnice podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu do kraja veljače svake godine ili naknadno u najkraćem roku. OBRAZAC TZ možete preuzeti na web stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr ili ministarstva financija: http://cms.web-stranica.org/clients/15/documents/434.pdf i u papirnicama.

Search

MyBooker Software Solutions

Complete technology solutions for the global tourism marketplace through our MyBooker brand product line. We have developed the tools needed for most tourism businesses. From private rental owners to tourist agencies, our modular products are created with flexibility in order to provide only what you really need at every stage of your business.

Advanced technology made simple.

ALL THE TOOLS YOU NEED TO HELP YOU GROW YOUR BUSINESS

Join the MyBooker community today and start growing your business.

Get started

Latest posts

  • Prednosti direktnih rezervacija
  • KAKO KREIRATI BRAND ZA VAŠU SMJEŠTAJNU JEDINICU
  • Obilježja savršene web stranice za privatne iznajmljivače
  • Interaktivna 3D virtualna šetnja prostorom
  • Zašto nemate dovoljno rezervacija?